Fundusze europejskie dla MŚP są dostępne nawet dla firm, które nie są wysokotechnologicznymi startupami lub kreatorami nowinek. Co prawda obecna perspektywa finansowa UE kładzie nacisk na tworzenie innowacji i wdrażanie wyników prac B+R, to o fundusze europejskie mogą i powinny ubiegać się też firmy pragnące wdrażać sprawdzone technologie. Wiele programów operacyjnych oferuje dotacje na wdrożenie już istniejących rozwiązań cyfrowych, które mogą znacznie usprawnić zarówno działalność operacyjną „tradycyjnych” MŚP, jak również przyczynić się do zwiększenia ich obrotów.

Raport EBOR „Innovation in transition 2014” potwierdził niestety powszechną opinię, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce nadal chętniej sięga po rozwiązania sprawdzone, niż inwestuje w innowacje. Na innowacje procesowe, marketingowe i technologiczne śmielej łożą duże firmy, ale wciąż głównie z kapitałem zagranicznym. Taki stan rzeczy jest odzwierciedlony nie tylko w nakładach firm na działalność B+R (BERD stanowi tylko 1/3 wydatków na ten cel, pozostałe środki płyną z sektora publicznego), ale także w światowych rankingach innowacyjności, gdzie Polska plasuje się na 46 miejscu (Global Innovation Index, WIPO 2015). Statystki dają nam oczywiście zagregowane dane, więc jest zawsze szansa, że nie będzie to prawdą w każdym ze znanych nam przypadków. Trudno jednak zaprzeczyć temu, że małe firmy mają naturalną skłonność, by myśleć o tu i teraz, zamiast inwestować własne środki w niepewną przyszłość.

Fundusze europejskie dla MŚP nie tylko na środki trwałe

Abstrahujemy tutaj naturalnie od wysokotechnologicznych startupów, koncentrując się na firmach prowadzących działalność produkcyjną, handlową (hurt i detal), usługową, budowlaną czy transportową (za Skaner MŚP, Keralla Research, Wrocław, 2013). Zresztą 2/3 polskich MŚP specjalizuje się głównie w handlu lub usługach. Z jednej strony taka działalność może być stosunkowo mało wymagająca, jeśli chodzi o inwestycje w środki trwałe. Z drugiej jednak, sektor MŚP jest jak najbardziej gotowy na zastosowanie najnowszych technologii cyfrowych. Tymczasem obowiązujące dotąd zachęty (dotacje, bo podatkowych w zasadzie nie było) były przede wszystkim skierowane na wsparcie inwestycji w środki trwałe małych i średnich firm.

 

Fundusze_europejskie_dla_MSP_Katalog cyfrowych kompetencji małych firm
Źródło: Katalog Kompetencji Cyfrowych Małych Firm, Centrum Cyfrowe 2016

Modernizacja oparta o innowacyjne, ale sprawdzone technologie dzięki funduszom europejskim dla MŚP

W tym kontekście wnioski przywołane we wstępie nie powinny dziwić. W celu wpłynięcia na zmianę zachowań przedsiębiorców, nowe programy dotacji zachęcają do inwestowania w rozwiązania niesprawdzone dotąd rynkowo. Ale na szczęście nie od razu i nie tylko. W regionalnych programach operacyjnych utrzymano możliwość dotowania modernizacji czy zakupu nawet używanych środków trwałych, czasem środków transportu (przy okazji zapraszam firmy z Lubuskiego i ze Świętokrzyskiego na nasze webcasty poświęcone dotacjom w ramach Poddziałania 1.5.1 RPO Lubuskie 2020 i Działania 2.5 RPO Województwa Świętokrzyskiego). Co więcej finansowaniem mogą być objęte także takie wydatki, które nie wiążą się z zakupem środka trwałego, ale z innowacją w proces (np. związany z zakupem systemu IT do zarządzania zapasami czy utworzeniem platformy e-commerce). Zmiany w przepisach podatkowych pozwalają na powiązanie dotacji z ulgą w CIT (ustawa o wspieraniu niektórych form innowacyjności), o ile prace przy wdrożeniu rozwiązania pozwolą na opracowanie lepszego produktu czy usługi. Oznacza to, że ryzyko niepowodzenia może być mitygowane zarówno dotacjami, jak i zachętami podatkowymi.

Fundusze europejskie dla MŚP: Technologie cyfrowe to przyszłość

Małe firmy nie muszą od razu rzucać się na „innowacyjną” głęboką wodę. Nie powinny jednak zapominać, że przyszłość to nowoczesne technologie, w tym cyfrowe, dlatego warto stopniowo włączać je do swojej działalności. Tym bardziej, że świadomość i obecność cyfrowa firmy nie tylko zwiększa szansę na dotarcie do klientów zagranicznych, ale daje przede wszystkim możliwość dokładnego zbadania preferencji i oczekiwań klientów lokalnych (Katalog kompetencji cyfrowych małych firm, Centrum Cyfrowe 2016).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *