Innowacje polskich startupów mogą zrewolucjonizować naszą codzienność. Zmierzyliśmy, że w 2023 startupy swoją działalnością wygenerują w Polsce ponad 2 mld PLN wartości dodanej i ponad 50 tys. miejsc pracy.

W ostatnim czasie dokładnie przeanalizowaliśmy polski ekosystem startupów. Wynikiem naszych prac jest raport Deloitte „Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce” charakteryzujący polskie startupy oraz przewidujący ich przyszły wpływ na gospodarkę. Udostępniliśmy go w linku poniżej. W tym wpisie streszczę najważniejsze informacje, jakie uzyskaliśmy.

diagnoza_ekosystemu_startupow

Model dojrzałości ekosystemu startupów

Badanie rozpoczęliśmy od diagnozy istniejącego ekosystemu startupów, porównując go z wzorcowym modelem, który stworzyliśmy w konsultacji ze środowiskiem startupowym. Startup zdefiniowaliśmy jako przedsięwzięcie prowadzone w celu wytworzenia nowych produktów i usług w warunkach dużej niepewności o historii nie dłuższej niż 10 lat. Polski ekosystem zbadaliśmy w oparciu o analizę pięciu obszarów kluczowych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju tych przedsięwzięć, tj. finansowania, regulacji prawnych, kapitału ludzkiego, kapitału społecznego i otoczenia instytucjonalnego. Zestawiliśmy w modelu 65 wskaźników i porównaliśmy 40 najbardziej rozwiniętych krajów. Pozwoliło nam to uzyskać dla Polski obiektywny wynik jakości ekosystemu.

Polska w skali 1-4, gdzie 4 to wartość modelowego ekosystemu, otrzymała wynik 1,93. Najlepiej wypadliśmy w obszarze regulacji prawnych, najsłabiej w kapitale społecznym. Pierwsze tłumaczymy sobie głównie adaptacją zachodnich, sprawdzonych rozwiązań, drugie wciąż obecnym duchem czasów sprzed transformacji. Ogólny wynik oceniamy jako zgodny z oczekiwaniami, uwzględniając ekosystemy, do jakich porównaliśmy Polskę. Przeprowadzenie analizy pozwoliło nam wstępnie zidentyfikować obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania po stronie decydentów, którzy w przyszłości chcą kształtować ekosystem startupów.

polski_ekosystem_startupow

Jakie są polskie startupy

Przebadaliśmy też same startupy. Zdecydowana większość z nich znajduje się już w fazie walidacji lub skalowania i zarabia, zatrudniając przy tym na ogół nie więcej niż 4 osoby. Startupy działają głównie w obszarach ICT, transformacji cyfrowej, przemyśle kreatywnym i technologiach multimedialnych, a najczęściej wskazywanym przez nie celem funkcjonowania jest osiągnięcie wysokiego poziomu przychodów w krótkim czasie. Pełną charakterystykę startupów znajdziecie w raporcie.

ile_zarabia_startup

Jak startupy mogą wpłynąć na polską gospodarkę

Co jednak najważniejsze, udało nam się, licząc dość ostrożnie, przewidzieć, jaki będzie wpływ startupów na naszą przyszłą codzienność. Badanie Deloitte wskazuje, że startupy w 2023 roku mogą wygenerować ponad 2 mld zł wartości dodanej. Dla porównania zaznaczmy, że jest to więcej niż wydatki budżetowe  na oświatę w roku bieżącym. Warto też dodać, że startupy mają stworzyć w 2023 r. ponad 50 tys. miejsc pracy, co pozwoliłoby zmniejszyć bezrobocie wśród ludzi poniżej 35 roku życia o 8%. Natomiast za siedem lat łączne wygenerowane przez te podmioty dochody gospodarstw domowych wyniosłyby 757 mln zł.

wartosc_dodana_miejsca_pracy_startup

Jak usprawnić ekosystem startupów

Analiza polskiego ekosystemu startupów pozwoliła nam na jego diagnozę oraz opracowanie podstawowych rekomendacji, służących zbliżaniu się do czołowych na świecie. Skrót rekomendacji znajdziecie poniżej.

 

startup_rekomendacje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *