Jak ustalić czy wywożony towar jest kontrolowany?

Aby ustalić, czy towar, który wywozimy z kraju podlega kontroli (tzn. czy na jego wywóz konieczne jest stosowne zezwolenie) należy ustalić przede wszystkim czy znajduje się on na tzw. liście kontrolnej.

W Polsce obowiązują dwie listy kontrolne:

 • lista tzw. towarów podwójnego zastosowania
 • oraz lista uzbrojenia.

Aktualny wykaz towarów podwójnego zastosowania (ang. dual use items) stanowi załącznik nr I do Rozporządzenia Rady (WE) nr 388/2012 z 19 kwietnia 2012 r. Należy wskazać, że Rozporządzenie chociaż jest aktem unijnym, to ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich. W konsekwencji, nie ma konieczności wydawania dodatkowych aktów implementacyjnych, wprowadzających rozporządzenie do porządku prawnego w Polsce, gdyż ono automatycznie, stanowi element polskiego prawa.

Kontrola obrotu – kategorie towarów

Załącznik nr I Rozporządzenia obejmuje 10 kategorii towarów (od 0 do 9) tj:

 1. Materiały, Instalacje i Urządzenia Jądrowe
 2. Materiały Specjalne i związane z nimi urządzenia
 3. Przetwarzenie Materiałów
 4. Elektronika
 5. Komputery
 6. Telekomunikacja i Ochrona Informacji
 7. Czujniki i Lasery
 8. Nawigacja i Awionika
 9. Urządzenia okrętowe
 10. Kosmonautyka, Aeronautyka i Napęd

Kontrola obrotu – przykłady towarów podwójnego zastosowania:

Wśród kontrolowanych towarów znajdują się m.in. niektóre obrabiarki, pompy próżniowe, zawory, generatory plazmowe, sprężarki i turborozprężarki, sprzęt pomiarowy, łożyska, systemy nawigacji, żyroskopy, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia poszukiwawcze (w szczególności wyposażone w radary i sonary), wiertarki do wiercenia głębokich otworów, niektóre substancje chemiczne używane do produkcji m.in. tworzyw sztucznych, barwników, pestycydów, proszki metali i stopy metali m.in. stopy tytanu, aluminium, wymienniki ciepła, rury i uszczelki itp.

Jak czytać listy? – Tak, łożyska zawierające elementy toczne z berylu mogą podlegać kontroli eksportu

Każdemu towarowi na liście towarów podwójnego zastosowania przypisany jest alfanumeryczny kod ECCN np. 0E001.

Poszczególne towary na liście kontrolnej są bardzo szczegółowo opisane, ze wskazaniem ich parametrów technicznych. Na przykład, pod kodem 2A001a znajdują się łożyska kulkowe lub pełne wałeczkowe o tolerancjach, określonych przez producenta zgodnie z normą ISO 492, 4 klasy tolerancji (lub według innych odpowiedników krajowych) lub lepszej, oraz posiadające pierścienie oraz elementy toczne (ISO 5593), wykonane z monelu lub berylu.

Mając na uwadze szczegółowość opisów towarów na liście kontrolnej rekomendowane jest, aby w procesie weryfikacji, czy konkretny towar, który wywozimy podlega kontroli uczestniczyli eksperci, którzy mają odpowiednią wiedzę o towarach w Spółce.

Należy pamiętać, że proces klasyfikacji towarów jest kluczowy dla zapewnienia zgodności działań spółki z regulacjami dotyczącymi kontroli obrotu. Niewłaściwa klasyfikacja towarów może prowadzić do naruszenia przepisów w tym zakresie i nałożenia sankcji karnych!

Dodatkowe ograniczenia: Niektóre państwa jak np. Niemcy wprowadziły swoje dodatkowe, niezależne od unijnych listy kontrolne towarów podwójnego zastosowania. Polska do tej pory nie wprowadziła dodatkowych krajowych list.

Lista uzbrojenia: Osobną listę stanowi lista uzbrojenia wskazana w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. z dnia 16 maja 2014 r. poz. 627), zmienione rozporzadzeniem z dnia 12 sierpnia 2014 r. Na liście znajdują się 22 kategorie towarów oznaczonych od LU1 do LU22. Wśród nich są: broń, amunicja, bomby, torpedy, sprzęt wojskowy.

Warto również wskazać, że oprócz towarów kontroli może podlegać również technologia, często trudno „uchwytna” jak np. projekt techniczny w wersji elektronicznej przesyłany e-mailem. Ale o wyzwaniach w kontroli obrotu niematerialnego w innym poście….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *