Lista korelacji pomiędzy kodami CN a ECCN

91327565

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej udostępniona została lista korelacji pomiędzy kodami Nomenklatury Scalonej CN stosowanymi między innymi dla celów klasyfikacji celnej, a kodami ECCN czyli klasyfikacją towarów podwójnego zastosowania (ECCN – Export Control Classification Number). W tabeli dla poszczególnych kodów CN został przypisany odpowiadający im kod ECCN.

Tabela może stanowić dla przedsiębiorców pomocne narzędzie przy klasyfikacji towarów dla celów regulacji kontroli obrotu. Jeżeli znają Państwo kod CN danego towaru w tabeli można odszukać odpowiadający mu kod ECCN. Na przykład:

dla kodu CN 8412218000 – Pozostałe silniki i siłowni został przypisany kod ECCN 9A012 – Określone „bezzałogowe statki powietrzne” („UAV”), bezzałogowe „pojazdy powietrzne” związane z nimi systemy, sprzęt i komponenty, w tym m.in. tłokowe lub obrotowe silniki wewnętrznego spalania, które potrzebują powietrza do spalania, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane po to, by wynosić „UAV” lub bezzałogowe „pojazdy powietrzne” na wysokość większą niż 50 000 stóp (15 240 metrów)

Należy wskazać,  że zakresy kodów CN i kodów ECCN nie są często tożsame. Relacja pomiędzy kodami powiązanymi w tabeli jest zwykle taka, że kod ECCN stanowi niewielki podzbiór spośród towarów objętych kodem CN (na co wskazuje m.in. powyższy przykład). Między innymi więc, tabela powinna stanowić jedynie punkt wyjścia do klasyfikacji towaru i nie powinna być traktowana jako wyłączna podstawa do klasyfikacji towarów podwójnego zastosowania.W każdym przypadku poza porównaniem kodów w tabeli, należy odnieść się do odpowiedniego aktu prawnego zawierającego listę towarów podwójnego zastosowania (obecnie jest to Rozporządzenie delegowane Komisji UE nr 1382/2014 z dnia 22 października 2014 r.) w celu potwierdzenia, czy towar, który klasyfikujemy ma wszystkie właściwości i funkcjonalności wymienione w Rozporządzeniu dla kodu ECCN ustalonego na podstawie tabeli korelacji. Mając na uwadze znaczny stopień uszczegółowienia opisów towarów na liście kontrolnej towarów podwójnego zastosowania niezbędne jest, aby w procesie sprawdzania, czy konkretny towar podlega kontroli, uczestniczyli eksperci, którzy mają odpowiednią wiedzę o towarach w Spółce.

Należy podkreślić należy, że proces klasyfikacji towarów jest kluczowy dla zapewnienia zgodności działań spółki z regulacjami dotyczącymi kontroli obrotu. Niewłaściwa klasyfikacja towarów może prowadzić do naruszenia przepisów w tym zakresie i ryzyko nałożenia sankcji karnych.

Link do tabeli korelacji pomiędzy kodami CN a ECCN przedstawiamy poniżej:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153050.htm

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *