Zmiana rozporządzenia ustanawiającego listę kontrolną

W dniu 24 grudnia 2015 r. po konsultacjach zostało opublikowane Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2420 z dnia 12 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Rozporządzenie aktualizuje dotychczasową listę kontrolną towarów podwójnego zastosowania.

Rozporządzenie, które weszło w życie zawiera zmiany, o których pisałam już w poprzednim poście dotyczącym projektu rozporządzenia.  Wprowadza ono zmiany w kontroli ok. 100 towarów podwójnego zastosowania. Przypominam, że regulacjami kontroli obrotu objęte zostały niektóre elementy laserów włóknowych, systemy sterowania elektronicznego, bezzałogowe statki powietrzne (np. drony). Jednocześnie, rezygnuje się z kontroli nad obrotem niektórymi towarami i technologiami np. niektóre rutery, przekaźniki i serwery o ograniczonej funkcjonalności w zakresie ochrony informacji.

Rekomendujemy Państwu zapoznanie się ze zmianami na liście kontrolnej. Może się bowiem okazać, że towary, które są przedmiotem obrotu w Państwa spółce nie są już kontrolowane, lub przeciwnie, zaczęły podlegać regulacjom kontroli obrotu.

Poniżej znajduje się link do opublikowanego przez Komisję Europejską Rozporządzenia Delegowanego 2015/2420:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2420&qid=1452158363581&from=PL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *