Lista kontrolna towarów podwójnego zastosowania – planowane zmiany

12 września 2016 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze zakładające zmiany na liście towarów podwójnego zastosowania wprowadzonej Rozporządzeniem nr 428/2009. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim towarów z kategorii 5 – Ochrona Informacji. Do listy dodano również nowe towary i technologie, które mają podlegać kontroli m.in. z kategorii 1 – Materiały specjalne i związane z nimi urządzenia, 2 – Przetwarzanie materiałów oraz 7 – Nawigacja i Awionika. Projektowane zmiany wyłączają natomiast spod kontroli towary takie jak niektóre oleje hydrauliczne i podwodne kamery.

Szczegółowe zestawienie  proponowanych zmian znajduje się pod linkiem:

Zmiany na liście towarów podwójnego zastosowania – informacje Komisji Europejskiej 

Rozporządzenie Komisji wejdzie w życie po upływie dwóch miesięcy od publikacji (12 grudnia) pod warunkiem, że Rada Unii Europejskiej oraz Parlament nie zgłoszą zastrzeżeń do treści rozporządzenia w tym okresie.

Podmioty dokonujące obrotu towarami podwójnego zastosowania powinny dokonać analizy projektowanych zmian, aby potwierdzić czy w jakim zakresie mają one wpływ na działalność tych podmiotów. Może okazać się, że niektóre towary przestają być kontrolowane, z kolei na obrót innymi, w związku ze zmianami konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *