Kolejna tabela korelacji pomiędzy CN a ECCN

Ponieważ od 12 grudnia 2016 r. obowiązuje nowa, zmieniona lista kontrolnej towarów podwójnego zastosowania, na stronie internetowej Komisji Europejskiej udostępniona została uaktualniona lista korelacji pomiędzy kodami Nomenklatury Scalonej CN stosowanymi między innymi dla celów klasyfikacji celnej, a kodami ECCN czyli klasyfikacją towarów podwójnego zastosowania (ECCN – Export Control Classification Number). Poniżej zamieszczamy link do najnowszej tabeli:

...czytaj więcej

Lista kontrolna towarów podwójnego zastosowania – planowane zmiany

12 września 2016 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze zakładające zmiany na liście towarów podwójnego zastosowania wprowadzonej Rozporządzeniem nr 428/2009. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim towarów z kategorii 5 – Ochrona Informacji. Do listy dodano również nowe towary i technologie, które mają podlegać kontroli m.in. z kategorii 1 – Materiały specjalne i związane z nimi urządzenia, 2 –

...czytaj więcej

Nowa tabela korelacji pomiędzy CN a ECCN

W związku ze zmianą dotychczasowej listy kontrolnej towarów podwójnego zastosowania, na stronie internetowej Komisji Europejskiej udostępniona została uaktualniona lista korelacji pomiędzy kodami Nomenklatury Scalonej CN stosowanymi między innymi dla celów klasyfikacji celnej, a kodami ECCN czyli klasyfikacją towarów podwójnego zastosowania (ECCN – Export Control Classification Number). Tabela może stanowić dla przedsiębiorców pomocne narzędzie przy klasyfikacji

...czytaj więcej

Export Control Forum w Brukseli – podsumowanie

7 grudnia odbyła się w Brukseli konferencja dotycząca regulacji kontroli obrotu – Export Control Forum. Podczas konferencji przedstawiciele organów kontroli obrotu z poszczególnych państw Unii Europejskiej oraz przedstawiciele biznesu dyskutowali m.in. na temat potrzebnych zmian w regulacjach kontroli obrotu. Wśród postulatów zmian znalazły się m.in.: Wprowadzenie generalnego zezwolenia na transfer technologii pomiędzy spółkami z tej

...czytaj więcej

Projekt zmian na liście kontrolnej

W dniu 22 października 2015 roku został opublikowany projekt Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr XXX / 2015 zmieniający rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania i aktualizujący listy towarów podwójnego zastosowania. Projekt nowej regulacji został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 12

...czytaj więcej