Projekt zmian na liście kontrolnej

W dniu 22 października 2015 roku został opublikowany projekt Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr XXX / 2015 zmieniający rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania i aktualizujący listy towarów podwójnego zastosowania. Projekt nowej regulacji został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 12

...czytaj więcej

Projekt zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt kolejnej zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym z dnia 25 czerwca 2013 r. Proponowane zmiany są konsekwencją zmian w strukturze organizacyjnej Służby Celnej i mają na celu optymalizacje funkcjonowania struktury organizacyjnej Służby

...czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

W dniu 14 maja 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym. Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r., wskazując że w następujących urzędach nie

...czytaj więcej

Nowy wykaz uzbrojenia

Z dniem 3 kwietnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, które zastąpiło rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2014 r. Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000387 Podmioty dokonujące obrotu uzbrojeniem powinny dokonać weryfikacji portfolio swoich towarów

...czytaj więcej

Lista korelacji pomiędzy kodami CN a ECCN

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej udostępniona została lista korelacji pomiędzy kodami Nomenklatury Scalonej CN stosowanymi między innymi dla celów klasyfikacji celnej, a kodami ECCN czyli klasyfikacją towarów podwójnego zastosowania (ECCN – Export Control Classification Number). W tabeli dla poszczególnych kodów CN został przypisany odpowiadający im kod ECCN. Tabela może stanowić dla przedsiębiorców pomocne narzędzie przy

...czytaj więcej