Kolejna tabela korelacji pomiędzy CN a ECCN

Ponieważ od 12 grudnia 2016 r. obowiązuje nowa, zmieniona lista kontrolnej towarów podwójnego zastosowania, na stronie internetowej Komisji Europejskiej udostępniona została uaktualniona lista korelacji pomiędzy kodami Nomenklatury Scalonej CN stosowanymi między innymi dla celów klasyfikacji celnej, a kodami ECCN czyli klasyfikacją towarów podwójnego zastosowania (ECCN – Export Control Classification Number). Poniżej zamieszczamy link do najnowszej tabeli:

...czytaj więcej

Nowa tabela korelacji pomiędzy CN a ECCN

W związku ze zmianą dotychczasowej listy kontrolnej towarów podwójnego zastosowania, na stronie internetowej Komisji Europejskiej udostępniona została uaktualniona lista korelacji pomiędzy kodami Nomenklatury Scalonej CN stosowanymi między innymi dla celów klasyfikacji celnej, a kodami ECCN czyli klasyfikacją towarów podwójnego zastosowania (ECCN – Export Control Classification Number). Tabela może stanowić dla przedsiębiorców pomocne narzędzie przy klasyfikacji

...czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia ustanawiającego listę kontrolną

W dniu 24 grudnia 2015 r. po konsultacjach zostało opublikowane Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2420 z dnia 12 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Rozporządzenie aktualizuje dotychczasową listę kontrolną towarów podwójnego zastosowania. Rozporządzenie, które weszło w życie

...czytaj więcej

Projekt zmian na liście kontrolnej

W dniu 22 października 2015 roku został opublikowany projekt Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr XXX / 2015 zmieniający rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania i aktualizujący listy towarów podwójnego zastosowania. Projekt nowej regulacji został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 12

...czytaj więcej

Lista korelacji pomiędzy kodami CN a ECCN

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej udostępniona została lista korelacji pomiędzy kodami Nomenklatury Scalonej CN stosowanymi między innymi dla celów klasyfikacji celnej, a kodami ECCN czyli klasyfikacją towarów podwójnego zastosowania (ECCN – Export Control Classification Number). W tabeli dla poszczególnych kodów CN został przypisany odpowiadający im kod ECCN. Tabela może stanowić dla przedsiębiorców pomocne narzędzie przy

...czytaj więcej