Zmiana rozporządzenia ustanawiającego listę kontrolną

W dniu 24 grudnia 2015 r. po konsultacjach zostało opublikowane Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2420 z dnia 12 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Rozporządzenie aktualizuje dotychczasową listę kontrolną towarów podwójnego zastosowania. Rozporządzenie, które weszło w życie

...czytaj więcej

Projekt zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt kolejnej zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym z dnia 25 czerwca 2013 r. Proponowane zmiany są konsekwencją zmian w strukturze organizacyjnej Służby Celnej i mają na celu optymalizacje funkcjonowania struktury organizacyjnej Służby

...czytaj więcej

Lista korelacji pomiędzy kodami CN a ECCN

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej udostępniona została lista korelacji pomiędzy kodami Nomenklatury Scalonej CN stosowanymi między innymi dla celów klasyfikacji celnej, a kodami ECCN czyli klasyfikacją towarów podwójnego zastosowania (ECCN – Export Control Classification Number). W tabeli dla poszczególnych kodów CN został przypisany odpowiadający im kod ECCN. Tabela może stanowić dla przedsiębiorców pomocne narzędzie przy

...czytaj więcej

Warsztaty kontroli obrotu – podsumowanie

Tak jak informowałam we wcześniejszym poście, w dniu 11 marca 2015 r. w odbyły się pierwsze organizowane przez Deloitte warsztaty dla przedstawicieli przedsiębiorców poświęcone tematyce kontroli obrotu. Podczas warsztatów eksperci Deloitte oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki omówili najważniejsze kwestie dotyczące kontroli obrotu m.in.: Regulacje w zakresie kontroli obrotu – cele i założenia systemu. Regulacje międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe.

...czytaj więcej

Zapraszamy na warsztaty kontroli obrotu!

Wszystkich zainteresowanych tematyką kontroli obrotu zapraszam na na nasze warsztaty poświęcone kontroli obrotu oraz ograniczeniom wynikającym z regulacji Unii Europejskiej nakładających sankcje wobec Rosji. Podczas warsztatów eksperci Deloitte oraz przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki omówią najważniejsze kwestie dotyczące kontroli obrotu – regulacje prawne, cele i założenia systemu kontroli obrotu, praktyczne funkcjonowanie systemu w Polsce, odpowiedzialność karna za

...czytaj więcej