Jak ustalić czy wywożony towar jest kontrolowany?

Aby ustalić, czy towar, który wywozimy z kraju podlega kontroli (tzn. czy na jego wywóz konieczne jest stosowne zezwolenie) należy ustalić przede wszystkim czy znajduje się on na tzw. liście kontrolnej. W Polsce obowiązują dwie listy kontrolne: lista tzw. towarów podwójnego zastosowania oraz lista uzbrojenia. Aktualny wykaz towarów podwójnego zastosowania (ang. dual use items) stanowi załącznik

...czytaj więcej