Czy sankcje wobec Rosji mogą dotyczyć mojej spółki?

W związku z trwającym konfliktem na Ukrainie Unia Europejska nałożyła szereg sankcji wobec Rosji. Zostały one ustanowione w kilku Rozporządzeniach Rady Unii Europejskiej, w tym m.in. w rozporządzeniu nr 269/2014, które zostało następnie zmienione przez kilka kolejnych rozporządzeń oraz w rozporządzeniu nr 833/2014. Rozporządzenia te wprowadzają szereg ograniczeń w wymianie handlowej z Rosją, które polscy przedsiębiorcy 

...czytaj więcej