Jak sprawdzać czy dokonując transakcji nie naruszamy sankcji nałożonych wobec Rosji?

Sankcje nałożone przez Unię Europejską wobec Rosji mają bardzo szeroki zakres. Wprowadzają one m.in. ograniczenia w sprzedaży do Rosji określonych towarów, w tym przede wszystkim towarów podwójnego zastosowania i uzbrojenia. Ograniczenia mogą dotyczyć jednak nie tylko towarów o charakterze militarnym, ale także każdych innych towarów i usług, jeżeli odbiorcą towaru/usługi są określone podmioty. Restrykcje takie wynikają z rozporządzenia

...czytaj więcej

Czy sankcje wobec Rosji mogą dotyczyć mojej spółki?

W związku z trwającym konfliktem na Ukrainie Unia Europejska nałożyła szereg sankcji wobec Rosji. Zostały one ustanowione w kilku Rozporządzeniach Rady Unii Europejskiej, w tym m.in. w rozporządzeniu nr 269/2014, które zostało następnie zmienione przez kilka kolejnych rozporządzeń oraz w rozporządzeniu nr 833/2014. Rozporządzenia te wprowadzają szereg ograniczeń w wymianie handlowej z Rosją, które polscy przedsiębiorcy 

...czytaj więcej