Rodzaje zezwoleń na obrót – uzbrojenie

W przypadku uzbrojenia, podobnie jak w przypadku produktów podwójnego zastosowania, przyprzedsiębiorcy mogą się ubiegać również o Zezwolenia indywidualne i globalne. Ponieważ obrót uzbrojeniem nie jest regulowany Rozporządzeniami unijnymi, do obrotu uzbrojeniem nie mają zastosowania Unijne zezwolenia generalne. W niektórych sytuacjach natomiast, obrót uzbrojeniem może się odbywać na podstawie Krajowych zezwoleń generalnych.  Zasady korzystania z Krajowych zezwoleń generalnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki

...czytaj więcej

Rodzaje zezwoleń na obrót – produkty podwójnego zastosowania

W przypadku ustalenia m.in. w oparciu o analizę tzw. listy kontrolnej, że dany towar, który np. chcemy wyeksportować podlega regulacjom w zakresie kontroli obrotu, będziemy zobowiązani wystąpić do właściwych organów państwowych o uzyskanie zezwolenia na wywóz. W Polsce organem właściwym do wydawania zezwoleń jest Ministerstwo Gospodarki, a konkretnie Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego.  W procesie wydawania zezwoleń MG współpracuje również z

...czytaj więcej