Warsztaty kontroli obrotu – podsumowanie

Tak jak informowałam we wcześniejszym poście, w dniu 11 marca 2015 r. w odbyły się pierwsze organizowane przez Deloitte warsztaty dla przedstawicieli przedsiębiorców poświęcone tematyce kontroli obrotu. Podczas warsztatów eksperci Deloitte oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki omówili najważniejsze kwestie dotyczące kontroli obrotu m.in.: Regulacje w zakresie kontroli obrotu – cele i założenia systemu. Regulacje międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe.

...czytaj więcej

Zapraszamy na warsztaty kontroli obrotu!

Wszystkich zainteresowanych tematyką kontroli obrotu zapraszam na na nasze warsztaty poświęcone kontroli obrotu oraz ograniczeniom wynikającym z regulacji Unii Europejskiej nakładających sankcje wobec Rosji. Podczas warsztatów eksperci Deloitte oraz przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki omówią najważniejsze kwestie dotyczące kontroli obrotu – regulacje prawne, cele i założenia systemu kontroli obrotu, praktyczne funkcjonowanie systemu w Polsce, odpowiedzialność karna za

...czytaj więcej

Zmiany na liście kontrolnej towarów podwójnego zastosowania w nowym 2015 roku

31 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie delogowane Komisji (EU) nr 1382/2014 z 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Rozporządzenie to wprowadza nowy załącznik nr 1 do rozporządzenia 428/2009, czyli tą część tego aktu, która

...czytaj więcej

Czy są kary za naruszenie regulacji w zakresie kontroli obrotu?

Tak, naruszenie regulacji w zakresie kontroli obrotu rodzi ryzyko nałożenia kar finansowych i sankcji karnych. Najbardziej dotkliwe kary zostały przewidziane w przypadku dokonania obrotu uzbrojeniem lub produktami podwójnego zastosowania bez wymaganego zezwolenia. Za takie naruszenie grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. Dodatkowo, sąd może orzec przepadek towarów, który był przedmiotem obrotu. Sankcje przewidziano nie

...czytaj więcej

Rodzaje zezwoleń na obrót – uzbrojenie

W przypadku uzbrojenia, podobnie jak w przypadku produktów podwójnego zastosowania, przyprzedsiębiorcy mogą się ubiegać również o Zezwolenia indywidualne i globalne. Ponieważ obrót uzbrojeniem nie jest regulowany Rozporządzeniami unijnymi, do obrotu uzbrojeniem nie mają zastosowania Unijne zezwolenia generalne. W niektórych sytuacjach natomiast, obrót uzbrojeniem może się odbywać na podstawie Krajowych zezwoleń generalnych.  Zasady korzystania z Krajowych zezwoleń generalnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki

...czytaj więcej